www.sultanaatoman.nl     |  home
Sultan Qaboos   |   Plattegronden   |   Nieuws   |   Reisinformatie   |   Foto's   |   Wonen   |   Werk   |   Reizen   |   Contact   |   Nederlanders in Oman   |   Links
Hotels

 Sultan Qaboos bin Said
          
His Majesty Sultan Qaboos bin Said  
Sultan Qaboos verbande zijn vader, Said Bin Taimur, naar Engeland in 1970.              P

Sultan Qaboos is al lang geleden gescheiden en heeft geen kinderen

Politiek

Het Sultanaat Oman is een monarchie en kent geen politieke partijen. Oman is een van de meest stabiele landen in de regio. De politieke macht berust volledig bij de sultan, die regeert op basis van samenwerking met en consensus tussen de diverse stammen en hun vertegenwoordigers. De regering wordt gevormd door Sultan Qaboos Al Said, lokale stamhoofden en andere notabelen. De sultan regeert bij decreet en wordt bijgestaan door een raad van ministers en door het Parlement (Majlis Oman).

De in 1996 aangenomen grondwet ('Basic Statute of the State’) voorziet in de Majlis Oman (Oman Council). Deze bestaat uit de door de sultan benoemde Majlis Al Dawla (State Council, met 56 leden van wie acht vrouwen) en de rechtstreeks gekozen Majlis Al Shura (Consultative Council). Deze bestaat uit 83 gekozen vertegenwoordigers van de 59 Omaanse districten (Wilayats).


Op 4 oktober 2003 kon iedere staatsburger van Oman 21 jaar en ouder zijn/haar stem uitbrengen op kandidaten voor de Majlis Al Shura. Ook Omanieten woonachtig in de andere GCC-staten konden voor het eerst in hun standplaats stemmen. In de Majlis Al Shura werden 81 mannen en twee vrouwen gekozen. De Majlis Oman heeft geen formele wetgevende macht en kan alleen ontwerpwetten over sociale en economische politiek bespreken en wijzigingen aanbevelen.

Gezien de bevoegdheden van de sultan (wetgeving, benoeming van ministers en de rechtelijke macht) is de Majlis Oman nog geen machtsfactor. De door de sultan benoemde ministers leggen geen verantwoording af aan het Parlement, maar aan het staatshoofd.

Het Volkslied van Oman

"O lord , protect for us His Majesty the Sultan
And the people in our land, With honour and peace. May his leadership be glorious.
For him we shall lay down our lives.
O Oman, since the time of the Prophet
We are a loyal people amongst the noblest Arabs.
Rejoice - Qaboos has come.
May Heaven bless him.
Be joyful and commend him to the protection of our prayers."Qaboos bin Said is geboren in Salalah in Dhofar op 18 november 1940,  de enige zoon van Sultan Said bin Taimur, destijds de ruler van het Sultanaat Oman en Muscat. Hij verbleef de eerste 16 jaren van zijn leven in Salalah, waar hij werd onderwezen, tot zijn vader hem naar een priveschool stuurde in Engeland. Toen hij de leeftijd van 20 jaar had,  kwam hij op de Sandhurst Royal Military Academy als een kadet officier.

Na de vervulling van de militaire dienst studeerde Qaboos lokale politieke wetenschappen in Engeland en maakte een wereldreis voordat hij terugkeerde naar Oman in 1964. De daaropvolgende 6 jaren bracht hij door in Salalah. Daar studeerde hij Islam en de geschiedenis van zijn land en landgenoten. Tijdens deze periode werd Qaboos bewust van de armoede van zijn bevolking en de lage levensstandaard waaraan zij werden blootgesteld. Hij riep de landgenoten welke Oman waren ontvlucht terug en riep hen op hem te helpen de levenstandaard te verbeteren.

Hij deed de volgende belofte:

"I promise to dedicate myself to the speedy establishment of a modern government in no time. My first aim will be the abolition of all unnecessary restrictions that overburdened you…I will take the necessary legal steps to ensure the recognition of foreign powers and I am looking forward to the immediate support and the long-range cordial cooperation with all nations, especially with our neighbours, with whom we will conduct consultations for the future of our area."


Sultan Qaboos regeert sinds 23 juli 1970 en blies een frisse wind door Oman.
Oman was daarvoor een geisoleerde staat zonder relaties met andere islamitische staten. Er waren 3 scholen en vrijwel geen gezondheidszorg. Iedereen die buiten de stadspoort liep zonder lantaarn werd neergeschoten. Radio's waren verboden, omdat werd gedacht dat deze de spreekbuis waren van de duivel.
Een van de eerste prioriteiten van de Sultan was het analfabetisme aan te pakken. Hij realiseerde zich dat onderwijs, "if only under the shade of a tree", het meest effectieve wapen tegen onwetendheid is.  Binnen de eerste vijf maanden van zijn bewind had hij al 16 primary schools opgericht om meer dan 9500 leerlingen te onderwijzen, een toename van 662% van het aantal kinderen dat onderwijs ontving. Daarboven kregen meisjes voor het eerst gratis onderwijs van de regering.

In 1986 werd een universiteit geinstalleerd en ontving toen de eerste  studenten. Deze universiteit heeft nu 7 studierichtingen, van Landbouw tot Geneeskunde. Sommige studenten maken lange reizen om naar de universiteit te komen en anderen zijn intern op het terrein.

                                         
                                   Sultan Qaboos ibn Said Al Said geeft geschenken aan de eerste afgestudeerden van de Sultan Qaboos Universiteit


Het was  belangrijk voor Sultan Qaboos om de barrieres tussen zijn eigen land en andere staten te slechten.
In 1971 vroeg Oman aansluiting bij de League of Arab Nations en de United Nations, hetgeen succesvol was. Snel daarna, in 1972, werden diplomatieke relaties tot stand gebracht tussen Oman en Great Britain, India, Pakistan, United States, Iran, Egypt, Saudi Arabia, France, Jordan, the United Arab Emirates, Kuwait and Bahrain. In 1973, werd Oman lid van de Non-Aligned Group of Nations.

Begin 1987, werd the Royal Hospital, Ghubra geopened. Dit wordt nu beschouwd als een van de meest moderne en gespecialiseerde ziekenhuizen in het Midden Oosten.

In Oktober 2000 werd Oman lid van de  World Trade Organisation, en is bovendien een founder lid van de Indian Ocean Rim Association. Buitenlands kapitaal en technologie zijn belangrijke elementen van de economische ontwikkeling van het land. Dankzij  His Majesty’s wijze planning en voorzienend vermogen geniet Oman politieke en economische stabiliteit met relatieve lage schuldenlast.

Sultan Qaboos besteedt veel aandacht aan de positie van de  vrouw en er zijn veel vrouwelijke ambtenaren. De ambassadeur van Oman in Nederland is een vrouw, Mrs. Khadija Al Lawati (sedert augustus 1999)
 Ook in het bedrijfsleven zijn vrouwen duidelijk aanwezig (18%).

Zanzibar en Oman

In Zanzibar zijn de forten van de Sultans gerestaureerd en is er een museum ingericht.

Zanzibar werd in 1698 onderdeel van de overzeese gebiedsdelen van de sultan van Oman. Hieraan ging nog een periode vooraf die begon in 1503. Na de invasie van Oman door de Perzen raakte het land in verval en verloor het grip op de Oost-Afrikaanse gebieden, die in de praktijk aanspraak maakten op verregaande autonomie.

 In 1840 verhuisde Sultan Said de hoofdstad van Oman van Muscate naar Zanzibar.
Door het vestigen van een machtsbasis op Zanzibar, probeerde hij zo de invloed op de gebieden aan de Oost-Afrikaanse kust (en daarmee de handelsstromen op de Indische Oceaan) zeker te stellen. Said was nu sultan van Zanzibar en Oman. De Anglo-Franse verklaring van 1862 maakte een eind aan deze personele eenheid. Na de moord op Sultan Thuwaini in Oman, weigerde Sultan Majid van Zanzibar nog langer aan de Omanse schatkist bij te dragen.


Huidige sociale situatie
Oman heeft nu meer dan 1000 scholen die door ruim 500.000 leerlingen worden bezocht. Er is een grote verscheidenheid aan beroepsopleidingen in Oman. Sinds 1986 is er ook een eigen universiteit (Sultan Qaboos University) en bestaan er circa vijftien hogere beroepsopleidingen. Dit aantal neemt nog toe.

In 1970 was de gemiddelde levensverwachting 47 jaar, in 2002 is dat 70 jaar. In 1997 zijn er 47 ziekenhuizen, 116 gezondheidscentra en 5 poliklinieken verdeeld over het hele land. 97% van alle kinderen zijn nu ingeënt tegen de zes belangrijkste kinderziekten. Het sterftecijfer onder zuigelingen (IMR) is teruggebracht van tweehonderd per duizend geboorten in 1970 naar dertien per duizend geboorten in 2002. Wel is nog ongeveer 20% van de kinderen onder de vijf jaar ondervoed.

De maatschappelijke positie van de vrouwen in Oman is de afgelopen 35 jaar sterk verbeterd. De overheid moedigt vrouwen aan een actieve rol in de maatschappij op zich te nemen. Circa een derde van de overheidsambtenaren is vrouw.


 
Sayyida Salme (1844-1924), daughter of the first Omani Sultan of Zanzibar.

Herinneringen van een Arabische prinses
Emily Ruete
[Amsterdam etc.], 2003
Uitgeverij: Pandora
ISBN: 90-254-1835-X


De prinses schreef haar memoires in het Duits. Dit boek is vertaald en verkrijgbaar als pocketuitgave in het Nederlands.

Aan de universiteit van Leiden is onderzoek gedaan naar haar levensloop en briefwisseling:
Emily Ruete, Ulrich Haarmann (Editor), E. Van Donzel (Editor), Leiden, Netherlands, (1992): An Arabian Princess Between Two Worlds: Memoirs, Letters Home, Sequels to the Memoirs, Syrian Customs and Usages. Presents the reader with a picture of life in Zanzibar between 1850 - 1865, and with an intelligent observer's reactions to life in Germany in the Bismarck period. Emily Ruete's writings describe her attempts to recover her Zanzibar inheritance and her homesickness. ISBN 90-04-09615-9
Princess Salme was de dochter van de Sultan van Oman en Zanzibar, die in Zanzibar (eiland ten oosten van Afrika)  z'n paleis had. Zij is geboren uit een Cirkassische slavin, die zelf als kind  was gestolen uit Cirkassie (Moldavie) samen met haar broertje, die ze nooit weer zag en
zij is door rovers verkocht aan de sultan van Oman en Zanzibar als speelkameraadje voor z'n dochters.
Zij werd later een bijvrouw van de Sultan en baarde twee dochters, waarvan Salme er één was. De eerste dochter stierf.
De kinderen van de Sultan leerden lezen en schrijven, waardoor Salme geletterd was.
Princess Salme werd verliefd op een Duitse koopman, die op bezoek was in Zanzibar. Zij werd zwanger van hem en vluchtte per schip naar de Engelse ambassade in Yemen en bekeerde zich tot het christendom.
Ze nam toen de naam Emily Ruete aan. Haar man, de Duitse koopman, nam haar mee naar Duitsland,
De sultan Said in Zanzibar had 1 vrouw getrouwd, z'n nicht uit Oman, die geen kinderen kon krijgen en had 36 kinderen bij de vele bijvrouwen (de slavinnen) uit Cirkassie en Oost-Afrika, die in het paleis woonden. De bijvrouwen hadden ook allen Afrikaanse slaven die hen bedienden.